Colt approval

Om met een hengst officieel te mogen fokken moet deze door de S.H.S. zijn goedgekeurd als dekhengst. Nakomelingen kunnen dan ook officieel in het Shire stamboek worden ingeschreven.

Een dergelijke goedkeuring gebeurt in twee fasen: op 2-jarige leeftijd een voorlopige goedkeuring en op 5-jarige leeftijd de definitieve.

Bij een voorlopige goedkeuring krijgt de hengst een Colt Notification. Hij mag dan worden ingezet voor dekkingen. Een hengst die op 5-jarige leeftijd definitief wordt goedgekeurd, krijgt een Approval. Een hengst kan op die leeftijd ook worden afgekeurd, bijvoorbeeld als er een of meer afwijkingen worden geconstateerd, die zich pas na de eerste keuring hebben gemanifesteerd. Dit heeft geen invloed op eerdere dekkingen.

Jaarlijks organiseert de NSHS in het voorjaar een hengstenkeuring, die in de Gentle Giant News of een Nieuwsbrief wordt aangekondigd. Bij voldoende aanmeldingen vindt de keuring plaats op een centrale plaats in het land. De keuring bestaat uit twee delen, namelijk een klinische keuring door een Nederlandse dierenarts en een keuring door één of twee “Colt Inspectors” die door de SHS zijn benoemd. De bevindingen worden voorgelegd aan een comité van de SHS en het resultaat wordt na enkele weken, tezamen met het bijgewerkte paspoort naar de hengstenhouders gestuurd.