Welkom De Shire N.S.H.S. Activiteiten Links

Registraties


De N.S.H.S. helpt eigenaren bij het registreren van Shires, hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de N.S.H.S., echter betalen niet-leden extra voor deze service. Voor meer informatie over de registraties kunt U contact opnemen met Jacqueline de Jong.


Deze tarieven zijn gebaseerd op de bedragen die wij als vereniging naar Engeland moeten afdragen voor het aanvragen van registratie en de daarbij komende kosten als kopieën, enveloppen, frankeren etc.Belangrijk:


Registreer en betaal voor 30 november van het jaar:

Dubbel tarief is verschuldigd voor registraties van 1 t/m 31 december van het jaar. Ieder jaar maakt de S.H.S. een zg. Studbook, een echt boek met daarin opgenomen alle registraties (en transfers) van het jaar. Dit boek is gereed in maart van het volgende jaar en is ook te koop voor geïnteresseerden. Het is belangrijk dat geboortes van het jaar daar dan ook in opgenomen staan; m.a.w.:  s.v.p. op tijd registeren.


     

* Deze jaarbijdrage is éénmaal per jaar verschuldigd


Let op!


Per 01 januari 2012 moeten alle Shires die geregistreerd worden in het Shirestamboek DNA getest worden. Op beide ouders !!


Dit gaat op voor de:


Hengst en merrie veulens, Colt Notification en de Approval.

Een uitzondering is er voor de “Non Breeding animals”, tenzij er specifiek om gevraagd wordt.

En voor paarden die als Shire-type aangemeld worden en alleen een reisdocument nodig hebben.


Graag zou Jacqueline dan ook van alle hengsthouders het “Van Haeringennummer” ( Het VHL-ID) van hun hengst ontvangen.


Als de betreffende hengst in New Market is getest graag hier het labnummer van.

Dan gaat het invullen van de DNA papieren, voor de veulens, het snelst.

Het enige dat veranderd voor de leden die een veulen aanmelden is dus de rekening van het laboratorium.

Voor meer info contact opnemen met Jacqueline de Jong.** Excl. kosten DNA-onderzoek door van Haeringen Laboratorium B.V. indien de hengst wordt goedgekeurd. Kosten € 44,60 incl. BTW.


*** Meer info over de Colt approval + toeslag: indien geen deelname aan de klasse tijdens Shire Show.Op naam zetten en veulenregistratieWe hebben de indruk dat er meer paarden van eigenaar verwisselen dan dat er werkelijk ook op naam gezet worden door de nieuwe eigenaar, terwijl dit toch best belangrijk is. Graag willen we onderstaand uitleg geven over het ‘op naam zetten’ van uw paard en veulenregistraties.De Nederlandse Shire Horse Society is een ‘afdeling’ van het moederstamboek in Engeland, the Shire Horse Society (S.H.S.). Om transfers en registraties gemakkelijker en overzichtelijker te laten verlopen, heeft de N.S.H.S. een vast registratiepersoon aangesteld. Jacqueline de Jong kan u helpen met alle vormen van registraties van uw Shire.Hoe zet ik mijn paard op naam? (transfer):

Uw paard staat in het moederstamboek net zolang op naam van de eigenaar die het in het verleden werkelijk heeft laten registreren. Hoewel het paardenpaspoort géén wettelijk eigendomsbewijs is, maar een registratiepapier, is het toch verstandig om u als de nieuwe eigenaar bij het stamboek aan te melden.


U heeft een Shire gekocht met S.H.S.-registratiepapieren (= het rode S.H.S. paspoort), de verkoper/vorige eigenaar heeft in het paspoort op de juiste pagina zijn handtekening gezet. U vult vervolgens op dezelfde pagina uw naam en adresgegevens in alsmede een handtekening. Het gehele paspoort stuurt u op naar Jacqueline de Jong. U kunt dit voor de zekerheid aangetekend versturen, maak in ieder geval voor uzelf altijd een kopie van het paspoort voordat u het op de post doet. Jacqueline verricht een aantal administratieve handelingen richting het moederstamboek. Ondertussen ontvangt u van de N.S.H.S. een factuur i.v.m. de “transferkosten”. Na betaling van deze factuur ontvangt u het paspoort gestempeld en aangetekend retour. Vul alle gegevens in, dit voorkomt onduidelijkheid en vertragingen. De transfer zal worden vermeld in het jaarlijkse S.H.S. studbook.


Note: De geregistreerde naam van het paard kan nooit gewijzigd worden!Wat is een Prefix (stalnaam) en waarom moet ik dit aanvragen?:

Als u als merriehouder voor het eerst wilt gaan fokken met uw merrie en u wilt het veulen onder uw naam als de fokker laten registreren bij de S.H.S., dan bent u verplicht een prefix (= stalnaam) aan te vragen. Ook deze aanvraag verloopt via Jacqueline de Jong. De prefix komt altijd vóór de roepnaam (of namen) van het veulen. Al deze namen worden bij de S.H.S. in een databank gezet. Zodoende kan men altijd allerlei gegevens opvragen via een prefix. Dit is niet alleen handig, maar ook noodzakelijk: met deze methode is het makkelijker een paard of fokker te traceren. In Engeland wordt een prefix vaak verbonden aan iets typerends uit de omgeving waar de fokker woont, bijv. de streek-, cottage-, of straatnaam. Een prefix wordt specifiek aan 1 fokker toegekend; de (kleine) kans bestaat dat uw gewenste prefix al wordt gebruikt door een andere fokker en kan dan niet meer aan u worden toegekend. Daarom moet u altijd wachten op goedkeuring door de S.H.S. (via Jacqueline de Jong), voordat u uw prefix definitief in gebruik kunt nemen. Ook voor het aanvragen van een prefix zijn kosten verbonden.Hoe registreer ik mijn veulen?:

Als het goed is, heeft u al een prefix aangevraagd. U kunt een registratiepapier (inclusief schetskaart) aanvragen bij Jacqueline de Jong. Wilt u een merrieveulen registreren, dan krijgt u ook twee DNA-zakjes toegestuurd. U vult alle gegevens in en laat het dier door een dierenarts schetsen én op de juiste plaats ondertekenen.

Belangrijk: Bij een merrieveulen moet er een DNA-controle gedaan worden bij het Van Haeringen Laboratorium in Wageningen. Uw dierenarts moet het DNA (haren) afnemen van zowel de moeder als het merrieveulen en deze apart in de twee zakjes doen. De volledig ingevulde papieren, de DNA-zakjes (indien een merrieveulen) stuurt u samen met de dekbon, welke u heeft ontvangen van de hengstenhouder, retour naar Jacqueline.Indien er DNA-zakjes zijn bijgesloten, stuurt Jacqueline deze door naar het Van Haeringen laboratorium. Na de 'parentage verification' (ouder-onderzoek) ontvangt u allereerst rechtstreeks van het laboratorium een


factuur. U betaalt deze ook rechtstreeks aan het Laboratorium, na betaling ontvangt u per post de DNA-gegevens: In verband met de wet op de privacy worden DNA-gegevens alleen naar de eigenaar verstuurd, Jacqueline ontvangt zelf géén kopie rechtstreeks van het lab. Dus zodra u de DNA papieren heeft ontvangen, stuurt u z.s.m. een kopie of het origineel naar Jacqueline zodat zij de registratieaanvraag voor het merrieveulen kan voortzetten.


Ten behoeve van de registratie (aanvraag paspoort) van een merrieveulen moet naast het DNA van het merrieveulen óók het DNA van de moeder (fokmerrie) worden toegezonden aan het Van Haeringen Laboratorium. Echter, indien van de fokmerrie reeds een DNA-profiel is aangemaakt, hoeft dit niet nogmaals te gebeuren. Het is dus belangrijk om DNA-profielen goed te bewaren en mogelijk lonend bij een volgend merrieveulen. Het kan hergebruikt worden en dit scheelt aannemelijk in de aanvraagkosten.


Als alle papieren in orde zijn, stuurt Jacqueline de Jong deze naar de Engelse Shire Horse Society. U ontvangt ondertussen van de N.S.H.S. een factuur i.v.m. de “registratiekosten”. Na betaling van deze factuur ontvangt u de registratie-papieren netjes verwerkt in het rode S.H.S. paardenpaspoort aangetekend per post retour. Note: dit kan enkele weken duren!

De registratie zal worden vermeld in het jaarlijkse S.H.S. studbook.Mijn paard is overleden:


U geeft de gegevens van het paard door aan Jacqueline de Jong, officieel moeten de papieren retour aan het stamboek worden gezonden, maar veel eigenaren willen er liever geen afstand van doen. Jacqueline ontvangt wel graag deze papieren, maakt ze ongeldig en stuurt ze aan u retour. Zij zal aan de Engelse Shire Horse Society doorgeven dat uw paard is overleden. Deze gegevens worden ook in de databank toegevoegd, met dan wel de reden van overlijden. Indien uw paard wordt overgedragen aan de verzekering (slacht), dan wordt het paspoort door deze instantie ingenomen.Up-daten van paspoorten: inlegvel medische gegevens


Op 1 juli 2009 wordt er een Europese verordening met voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden van kracht. Deze Europese verordening bepaalt dat per 1 januari 2010 alle paspoorten de pagina’s “medische behandeling” moeten hebben. Met name van paarden die geboren zijn vóór 2003 is het goed mogelijk dat zij nog een ‘verouderd’ paspoort hebben en dus niet voldoen aan de huidige wettelijke Europese regels. U kunt dit controleren door naar de laatste 4 pagina’s te kijken, de annex heet MEDICINAL TREATMENT. Heeft u uw paspoort nog niet geüpdatet, dan moet het paspoort naar de Engelse Shire Horse Society worden gestuurd. De update is met name ook van belang ten behoeve van de chipregistratie.


Heeft u vragen over de registraties, neem dan contact op met Jacqueline de Jong.