Welkom De Shire N.S.H.S. Activiteiten Links

Geschiedenis van de Shire


De Shire is een Engels trekpaardras. De term Shire in betrekking tot het paardenras werd voor de eerste keer halverwege de 17e eeuw gebruikt. De voorouders van de Shire (en andere Engelse trekpaardrassen als de Suffolk Punch en de Clydesdale b.v.) stonden vroeger bekend als ‘the Great English Horse’ en waren ontstaan uit kruisingen tussen plaatselijke merries en Vlaamse Trekpaarden die naar Engeland waren geïmporteerd in de 15e eeuw. In de 16e eeuw namen Nederlandse werklui hun Friese paarden mee om het moerasgebied in Engeland te ontginnen. Ook deze Friezen hebben hun stempel gedrukt op de Shire.


Uit deze middeleeuwse voorouder ontstond de ‘Old English Black Horse’ in de 17e eeuw. Heel belangrijk in het verbeteren van het ras was Robert Bakewell (1725 – 1795), een ondergewaardeerde landeigenaar, die voor het eerst selectief fokken toepaste op zijn vee. Hij importeerde 6 merries uit Vlaanderen, hetgeen al uitzonderlijk was, aangezien men er altijd van uitging dat je een ras slechts kon verbeteren d.m.v. goede hengsten. De ‘Bakewell Black’ was geboren.


Er ontwikkelden zich twee types paarden: het Fen of  Lincolnshire type en het Leicester of Midlands type. Het Fen-type was groot, zwaar en had veel behang (het haar aan de benen en de manen). Het Leicester type was iets lichter gebouwd en had meer uithoudingsvermogen. Hoewel men dus in het midden van de 17e eeuw al sprak over de Shire als paard, werden (niet complete) verslagen over het ras pas aan het eind van de 18e eeuw bijgehouden. Als stamvader van de Shire wordt “Packington Blind Horse” gezien. Hij stond ter dekking van 1755 – 1770 en was een Leicester-type.


In 1878 werd de Engelse Cart Horse Society opgericht, welke naam in 1884 werd veranderd naar English Shire Horse Society. In het eerste gedrukte stamboek, uitgegeven in 1878, stonden 2381 hengsten geregistreerd en waren bloedlijnen terug gevolgd tot 1770.


De Shire werd voornamelijk gebruikt voor landbouwwerk en het trekken van wagens met zware lasten. In de topjaren van de Shire liepen er honderdduizenden in Engeland rond. Na de tweede wereldoorlog verliep de landbouwmechanisatie in een hoog tempo, wat bijna de ondergang van de Shire is geworden. Met duizenden werden ze naar de slager gebracht. In de loop der tijd is de Shire enigszins van uiterlijk veranderd zoals u kunt zien op de foto’s. Met name door het kruisen met Clydesdales is de Shire lichter van bouw geworden en is het behang aan de benen minder zwaar dan vroeger.


Tegenwoordig is de Shire vooral een zeer divers recreatiepaard, al doen verschillende van onze leden het bepaald niet slecht met hun paard in de dressuur. Hoewel de Shire nog steeds een zeldzaam ras is, zijn de aantallen aardig stabiel en wordt er over de hele wereld gefokt met dit geweldige ras.

Ridderpaard?


Een hardnekkig sprookje is dat de Shire bij uitstek het ridderpaard was. De ridders en hun steekspelen waren actief van 1000 – 1500. Toen bestond de Shire nog niet als Shirepaard. Het echte ridderpaard was een type paard, de Destrier. Hij was snel en wendbaar, krachtig met een gespierde achterhand.

Gaer Conqueror.

Kampioen in Engeland in 1911

Een ‘Bakewell Black’.

Packington Blind Horse